კოოპერატივ ალაზნისთავის მიერ წარმოებულმა გუდის ყველმა, იტალიაში ორგანიზაცია Slow Food-ის მიერ გამართულ ყველის საერთაშორისო ფესტივალზე მთავარი ჯილდო მოიპოვა

ვებ-გვერდი მომზადდა ევროკავშირის, ოქსფამ საქართველოს და ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია "ელკანას" მხარდაჭერით. ვებ-გვერდი შინაარსზე პასუხისმგებელია კოოპერატივი ალაზნისთავი და მასში გამოთქმული მოსაზრებები არ უნდა იქნეს მიჩნეული ევროკავშირის, ოქსფამ საქართველოსა და ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია "ელკანას" მოსაზრებებად