ალაზნისთავის პრეზენტაცია

 

2016 წლის 22  დეკემბერს, თბილისში სასტუმრო “ბეთსის” დარბაზსში, საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია “ოქსფამი”-ს და ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია “ელკანა”-ს ორგანიზებით გაიმართა კოოპერატივ ალაზნისთავის ოფიციალური გახსნის ღონისძიება და მათ მიერ წარმოებული ოთხი სახეობის გუდის ყველის პრეზენტაცია-დეგუსტაცია.


 

ვებ-გვერდი მომზადდა ევროკავშირის, ოქსფამ საქართველოს და ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია "ელკანას" მხარდაჭერით. ვებ-გვერდი შინაარსზე პასუხისმგებელია კოოპერატივი ალაზნისთავი და მასში გამოთქმული მოსაზრებები არ უნდა იქნეს მიჩნეული ევროკავშირის, ოქსფამ საქართველოსა და ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია "ელკანას" მოსაზრებებად