საწარმოს მშენებლობის პროცესი

კოოპერატივ ალაზნისთავის საწარმოს მშენებლობა თუშეთში 2015 წლის სექტემბერში დაიწყო და 2016 წლის ოქტომბრამდე გაგრძელდა. მშენებლობას  ასრულებდა “შპს. თუშეთი 2009” , აღსანიშნავია ის ფაქტიც რომ კოოპერატივს დიდი მხარდაჭერა და თანადგომა ჰქონდა სასაზღვრო პოლიციის მხრიდან, ვინაიდან სამშენებლო მასალების დიდი რაოდენობა გადაიზიდა მათი ვერტმფრენებით ალაზნისთავში.

ვებ-გვერდი მომზადდა ევროკავშირის, ოქსფამ საქართველოს და ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია "ელკანას" მხარდაჭერით. ვებ-გვერდი შინაარსზე პასუხისმგებელია კოოპერატივი ალაზნისთავი და მასში გამოთქმული მოსაზრებები არ უნდა იქნეს მიჩნეული ევროკავშირის, ოქსფამ საქართველოსა და ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია "ელკანას" მოსაზრებებად